Uzupełnij liczebnikami :
jestem w .............niebie
co...........głowy to nie......
mówisz ni w..........ni w ............
plecie......... po..............
brak mu ..............klepki

zapisz które są porządkowe a które główne

3

Odpowiedzi

2009-12-10T16:28:11+01:00
Jestem w siódmym niebie
co dwie głowy to nie jedna
mówisz ni w pięć ni w dziesięć
plecie trzy po trzy
brak mu szóstej klepki

główne: pięć, dziesięć, trzy
porządkowe: siódmym, dwie, szóstej
główne to będą : pięć, dziesięć , trzy , trzy , DWIE I JEDNA bo ile? dwie ile? jedna a porządkowe : siódmym piątym
2009-12-10T16:28:51+01:00
1. siódmym
2.dwie
3.jedna
4.piąte
5.dziesiąte
6.trzy
7.trzy
8.piątej
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:29:27+01:00
1.siódmym
2.dwie
3.jedna
4.pięć
5.dziesięć
6.trzy
7.trzy
8.piątej

główne: pięć, dziesięć, trzy,trzy
porządkowe: siódmym, dwie, piątej,jedna
taki mały błąd główne to będą : pięć, dziesięć , trzy , trzy , DWIE I JEDNA bo ile? dwie ile? jedna a porządkowe : siódmym piątym