Odpowiedzi

2009-12-10T17:24:05+01:00
Ideologia totalitaryzmu, wyrażana poprzez komunizm oraz faszyzm miała swoich sympatyków w wielu europejskich państwach. Miało to miejsce głównie w tych krajach, gdzie doszło do obalenia demokracji parlamentarnej. Zasadniczo jednak antyparlamentarne dyktatury w krajach takich jak Litwa, Polska czy Hiszpania, różniły się znacznie od rządów totalitarnych. Niektóre z tych dyktatur historycy określają mianem rządów autorytarnych. Głównym przesłaniem w krajach rządzonych autorytarnie było skupienie społeczeństwa wokół autorytetu władzy lub konkretnego przywódcy państwa. W Polsce takim autorytetem był Józef Piłsudski. Był ogólnie szanowany, poważany i uznawany za świetnego dowódcę wojskowego. Swoje uznanie zdobył poprzez działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości, za co był kilkakrotnie więziony. Nie był to autorytet powstały na skutek działań propagandowych, ale autorytet, który Piłsudski budował przez całe lata. Za pomocą rządów autorytarnych udało mu się wyciągnąć kraj z głębokiego kryzysu.