Maria Ossowska
[Średniowieczny rycerz]

[1] Rycerz- jak wiadomo- musiał być bezwzględnie wierny zobowiązaniom podjętym w stosunku do równych siebie. Jan Dobry [...] gdy jego syn uciekł z Anglii, gdzie był więziony jako zakładnik, sam oddał się w ręce Anglików w zastępstwie zbiega. Powszechnie znane jest czynienie dziwnych ślubów, które obowiązywały wbrew wszelkim regułom rozsądku. [...] Huizinga pisze o grupie rycerzy, która ślubowała nie uciekać nigdy z pola walki dalej niż na odległość 50 akrów. Dziewięćdziesięciu rycerzy miało przypłacić ten ślub życiem. [...]

[2] O chwale rycerz decydowało nie tyle zwycięstwo, ile to, jak walczył. Walka mogła dla niego bez jego ujmy kończyć się klęską i śmiercią tak, jak rzecz się miała z Rolandem. Śmierć na polu walki była dobrym zakończeniem jego biografii, bo trudno było dopuścić do życia w starczym niedołęstwie. Fair Play obowiazujący w walce dyktowany był [...] przez szacunek dla przeciwnika, dumę, postawę zabawową, lęk przed odwzajemnieniem i, wreszcie, humanitaryzm. Szacunek dla przeciwnika, duma i względy zabawowe prowadziły do ubiegania się w walce o równe szanse. Jeżeli rycerz, z którym się walczyło, spadł z konia (a w z broi nie mógł podnieść się o własnych siłach), ten, kto go strącił, sam także zsiadł z konia, żeby wyrównać szanse. 'Nie zabiję nigdy rycerza, który spadł z kona- wołał Lencelot- Boże broń mnie przed taką niesławą'. [...]

[3] Rycerzowi w zbroi nie wolno było się cofać. [...] Nic, co mogło być poczytywane za tchórzostwo, nie było dopuszczalne. Roland nie chciał dąć w róg dla przywołania pomocy, żeby nie pomyślano, że się boi. Nic to, że ta odmowa pociągnęła za sobą śmierć jego przyjaciela i wyrżnięcie jego wojowników. Ten brak względów dla innych nie razi najwyraźniej niebios, skoro archanioł Gabriel osobiście zlatuje z nieba po duszę bohatera.


1. Jaki jest stosunek autorki do ślubów średniowiecznych rycerzy ? Za pomocą jakiego środka stylistycznego autorka go ujawnia ?

2. Na podstawie akapitu [2] określ, z czego wynikała zasada fair play przestrzegana przez średniowiecznych rycerzy.

3. Zaznacz w tekście akapitu 1,2 i 3 przykłady. Jaka jest ich rola w tekscie ?


4. Na podstawie akapitu 3 napisz czego najbardziej obawiał się średniowieczny rycerz.


5. Na podstawie tekstu M. Ossowskiej napisz, jakie cechy zapewniły Rolandowi sławę idealnego rycerza.

6. Jaki charakter ma ostatnie zdanie tekstu?
a) jest stwierdzeniem faktu
b)stawia problem
c)jest ironiczne

7. Na podstawie tekstu napisz, jakie cechy zapewniły Rolandowi sławę idealnego rycerza.

Pilne na jutro to mam:D proszę o pomoc...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:41:18+01:00
1.Autorka przyjmuje śluby rycerskie z lekka ironią. Pisze o dziwnych ślubach które były nierozsądne i trochę śmieszne. Ukazuje także skutki tych ślubów.

2.Zasada „fair play” wynikała z honoru rycerzy uczestniczących w walce, szacunku dla przeciwnika oraz chęci odbycia uczciwego pojedynku. Dla rycerza nie liczył się wynik bitwy lecz sposób w jaki została przedstawiona.
3.-

4.Średniowieczny rycerz najbardziej obawiał się Żeby nie pomyślano o nim ze się czegoś boi. Unikał także czynów które mogły by być poczytane jako tchórzostwo. Ukazując swoja odwagę gotów był poświęcić życie swoje i sowich towarzyszy broni.

5.Roland był: odważny, honorowy, twardy, stanowczy, nieugięty, silny duchowo, wierny ojczyźnie i władcy, pobożny. Nie chciał się także wycofać z pola bitwy. Spotkała go śmierć która powinna spotkać prawdziwego rycerza – podczas walki. To dowodzi że Roland był idealnym rycerzem.

6.c

7.-
chodziło mi o bardziej rozwiniete odpowiedzi