1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20g substancji w 300g wody,
2. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 3kg soli kuchennej w 25dm³ wody.
3. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie w 50g wody 7,5g azotanu(V) potasu.
4. Ile gramów wody znajduje się w 300g 10%roztworu?
5. Ile soli rozpuszczono by uzyskać 350g 10%roztworu?
6. 1g substancji rozpuszczono w 10cm³ benzyny o gestości 0,8g/cm³. Oblicz stężenie procentowe roztworu.
7. 35g substancji organicznej rozpuszczono w 0,4dm³ acetonu o gęstości 1,1g/cm³. Oblicz stężenie procentowe roztworu.
8. Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?

1

Odpowiedzi

2009-12-10T22:18:15+01:00
Praktycznie wszystkie zadania rozwiązuje się przekształcaniem zwykłego wzoru na stężenie procentowe.

1.
300g H₂O
20g subst. X

20g ÷ (300g + 20g) × 100% = 6,25 %2.
25 dm³ H₂O= 25 litrów × 0,998 kg/l w warunkach normalnych= 24,95 kg

3 kg NaCl

3kg ÷ (24,95kg + 3kg) × 100% = 10,73 %3.
7,5g KNO₃
50g H₂O

7,5g ÷ (50g + 7,5g) x 100% = 13,04%4.
300g substancji
10% roztwór

300g ÷ 100% × 10% = 30g substancji rozpuszczonej
300g - 30g = 270g wody.5.
350g substancji
10% roztwór

350g ÷ 100% × 10% = 35g soli.6.
1g substancji X
10cm³ benzyny = 10cm³ × 0,8g/cm³ = 8g benzyny

1g ÷ (1 + 8) × 100% = 11,11%.7.

C₃H₃O = 0,4dm³ × 1,1kg/dm³ =440g

(35g : 475g * 100)% = 7,37%8.
30g substancji
6% roztwór

30g ÷ 100% × 6% = 1,8g NaCl.
7 5 7