WANDA
Woda Wanda wiślana
głaź głębica srebliwa
po ciemnurzu pazurem
wodzi jaskro księżawiec
sino płynie dno śpiewa
woda wanda ruślana
czesze włosy świetłodzie
topiel dziewny kniaziewny.

wypisz z tego wiersza 10 neologizmów artystycznych i z jakich słów powstały i o co w tym wierszu chodzi!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:00:12+01:00
Neologizmy artystyczne:
Głaź - od głazu, głazów
Głębica - od głębi
Srebliwa - srebrna
Ciemnurze - ciemno oraz nurzać się (czy też zanurzać) w wodzie
Jaskro - jasno, iskra
Księżawiec - księżyc, latawiec
Ruślana - Ruś (Rosja), źródlana,
Świetłodzie - światło, łodzie
Dziewny - dziewka (dziewczyna)
Kniaziewna - kniaziówna - córka księcia ruskiego

W wierszu Tuwima "Wanda" został opisany obraz rzeki Wisły "woda wiślana", w której utopiła się córka ruskiego księcia - "kniaziewna" - Wanda. Kolejno jest przedstawiony obraz kamienistej, głębokiej rzeki, w której tafli odbija się jasno, iskrząc się srebrnie na ciemnej wodzie blask księżyca:
"głaź głębica srebliwa
po ciemnurzu pazurem
wodzi jaskro księżawiec"
Dno rzeki jest niebieskie - "sine". Podmiot liryczny uosabia rzekę pisząc o szumie rzeki jako śpiewnie: "sino dno śpiewa".
Następnie możemy dostrzec obraz włosów dziewczyny świetliście unoszących się na wodzie ("świetłodzie"), mając wrażenie, że woda czesze włosy, która leży utopiona w wodzie:
"woda wanda ruślana
czesze włosy świetłodzie
topiel dziewny kniaziewny".
Określenie wody "ruślaną" oznacza jakby napełnienie wody tą dziewczyną - woda już nie jest źródlana - jest ruślana, bo rosyjska topielica nadaje jej taki charakter.
24 4 24