Odpowiedz na pytania z kryżówki
1nazwisko twórcy układu okresowego
2nazwa pierwiastka pochodząca od nazwy ojczyzny
3przestrzeń w atomie ,pierwiastka gdzie zanjdują sie elektrony
4poziomy rząd w układzie okresowym pierwiastkow
5środek atomu skupiający jego masę
6liczba dotycząca pierwiastka i oznaczona literą Z
7w układzie okresowym pierwiastków znajduje się w grupach od 13-18
8pionowa kolumna w układzie okresowym
9 zjawisko samorzutnego rozprzestrzeniania się substancji
10 Cząstka dodatnia znajdująca się w jądrze atomowym

1

Odpowiedzi

2009-12-10T16:44:51+01:00
1 Mendelejew
2 polon ?
3. orbital ?
4. okres
5. jądro
6. atomowa
7. blok p?
8. grupa
9. dyfuzja
10. proton
1 5 1