Od chwili dostrzeżenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynął czas równy 9 sekund. Przyjmując, że prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wilgotnym powietrzu wynosi 335 m/s, a prędkość rozchodzenia się światła 300 000 km/s, oblicz a jakiej w przybliżeniu odległości nastąpiło uderzenie pioruna.

pilne na jutrto

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:48:28+01:00
Wiemy, że dźwięk pokonuje odległość 1km w 3 sekundy (1000m/335 m/s = 2,985s), więc skoro mamy 9 sekund to znaczy, że uderzenie nastąpiło w odległości ok. 3 km.