Odpowiedzi

2009-12-10T16:42:59+01:00
Prawa Ohma głosi, że:
stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały.Wartość tego stosunku jest nazywana jest przewodnictwem elektrycznym:

G - przewodnictwo elektryczne (w simensach S)
I - natężenie prądu (w układzie SI w amperach – A)
U - napięcie między końcami przewodnika (w układzie SI w woltach – V)

Jednostką przewodnictwa w układzie SI jest simens - S:

1 S = 1/ Ω = A/V.
1 1 1
2009-12-10T16:48:30+01:00
Opór elektryczny
Opór elektryczny związany jest z zaburzeniem swobodnego przepływu prądu w przewodniku.

Czynnikiem zaburzającym ten ruch w metalach są zderzenia elektronów
z drgającymi jonami sieci krystalicznej. Opór elektryczny jest oznaczany literą R, a jego jednostką jest om [Ω].

• Wartość oporu zależy od długości przewodnika (im dłuższy przewodnik, tym większy opór), pola przekroju poprzecznego (większe pole – mniejszy opór) oraz od rodzaju materiału, z którego wykonany jest przewodnik. Wartość oporu można obliczyć ze wzoru:

R=p l kreska ułamkowa S

gdzie: ρ jest oporem właściwym, jego wartość zależy od rodzaju materiału, l – długość przewodnika, S – pole przekroju poprzecznego.

Jednostką oporu właściwego jest [Ωּm] lub
(jednostka używana w praktyce).

Wartość oporu zależy także od temperatury przewodnika. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie energia drgań jonów dodatnich, co powoduje silniejsze zaburzenie swobodnego przepływu elektronów. Opór przewodników rośnie więc wraz ze wzrostem temperatury.

Im mniejszy opór właściwy posiada dany materiał, tym jest lepszym przewodnikiem elektryczności.
3 4 3