1. Jakie były przyczyny podboju Grecji przez Macedonie?
2. W jaki sposób doszło do podboju do podboju presji przez Aleksandra Wielkiego?
3. W jaki sposób Aleksander Wielki stara się zapewnić jedność swojemu imperium?
4. Co to jest Hellenizm? Wymień jej najważniejsze osiągnięcia.

z góry bardzo dziięki **;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:56:11+01:00
1. Przyczyny:
- ambicje osobiste Aleksandra.
- popularność idei ekspansji na Wschód wśród Greków i Macedończyków.
- problem nadmiaru ludzi w Helladzie i nadzieje na nowe kolonie.
- wojsko macedońskie liczyło na bogate łupy.
- wewnętrzna słabość monarchii perskiej: tendencje odśrodkowe, ambicje poszczególnych satrapów, zarządzających prowincjami.

2. Oddziały perskie dowodzone przez króla Dariusza III atakują wojsko Aleksandra pod Issos. Persowie nie umieli wykorzystać swej przewagi taktycznej. Jazda perska nie została użyta ze względu na trudne warunki terenowe, w starciu wręcz zwyciężyli Macedończycy; w ich ręce dostał się obóz perski, a następnie w Damaszku skarbiec wojenny Dariusza; zdobycie Tyru w Fenicji po siedmiomiesięcznym oblężeniu.

4. Hellenizm - przedział czasowy od 323 r. p. n. e. (śmierć Aleksandra Wielkiego) do 30 r. p. n. e. (zdobycie Egiptu przez Rzymian).

a na trzecie nie wiem jak odpowiedzieć :<
3 5 3