1.w trapezie jedna podstawa ma 7 a wysokość 8.oblicz pole tego trapezu wiedząc że długość podstaw różnią sie o 2,

2.w trapezie ABCD katy przy dłuższej podstawie maja miary/dab/=60 stopni,/abc/=30 stopni,krótsza podstawa cd ma długość 6cm i jest równa długosci ramienia cb.oblicz pole i obwód tego trapezu

3.z trójkąta równoramiennego w którym kąt alfa =45 stopni a wysokość h=4,odcięto pasek o szerokości 1cm,oblicz pole odcietego paska

2

Odpowiedzi

2009-12-10T16:54:15+01:00
Zadanie 1
w trapezie jedna podstawa ma 7 a wysokość 8.oblicz pole tego trapezu wiedząc że długość podstaw różnią sie o 2,

Dane
a=7
h=8
b-a=2
b=a+2=7+2=9
P=1/2*(a+b)*h=1/2*(7+9)*8=4*16=64

Zadanie 3
z trójkąta równoramiennego w którym kąt alfa =45 stopni a wysokość h=4,odcięto pasek o szerokości 1cm,oblicz pole odcietego paska
Musimy wyznaczyć długość ramienia a
dzielimy trójkąt na 2 trójkąty prostokątne o bokach , 1/2b, h,a przy czym
h/a=sin45 stopni
4/a=√2/2
a=8/√2=4√2
zatem pole paska
P=a*1cm=4√2 cm
1 5 1
2009-12-10T17:27:28+01:00