Brazylia jest największym państwem w Ameryce Południowej. Zajmuje 8547,4 tys. km2, czyli prawie połowę powierzchni kontynentu. Na świecie ustępuje pod względem powierzchni tylko czterem krajom: .............................. , ........................., ..............................., ......................... . Spośród krajów Ameryki Południowej nie graniczy jedynie z dwoma krajami : Ekwador i Chilie. Od wschodu oblewają ją wody Oceanu Atlantyckiego. W ukształtowaniu powierzchni Brazylii dominują .............................. . 60 % powierzchni zajmuje ............................. .Na północ od niej rozciąga się rozległa ............................... . Północną granicę kraju wyznaczają wzniesienia Wyżyny Gujańskiej. Wybrzeża Brazylii opływa ................ prąd Brazylijski, przynosząc znad Oceanu Atlantyckiego ............... i ................... powietrze. ......................... jest rzeką o największym dorzeczu na świecie i drugą co do długości. Z południowej części kraju wody odprowadzają rzeki: ....................... , ......................... i La Plata. Rzeka o długości ponad 1600 km, w całości płynąca przez Wyżynę Brazylijską, to ......................... . Drzewo mahoniowe i kauczukowiec to cenne drzewa rosnące w ..................................................... , zajmującym prawie całą Nizinę Amazonki. Znaczną część Wyżyny Brazylijskiej porasta ......................... , czyli trawiasto-drzewiasta roślinność składająca się z kolczastych drzew, osiągających 10 m wysokości , wysokich traw i gajów palmowych. Mieszkańcy Brazylii stanowią mieszankę ras i grup etnicznych. Nico ponad połowę ludności stanowią Latynosi, około 25% ....................... , a pozostała część mieszkańców to Metysi, Murzyni, Japończycy i inni. Zdecydowana większość, bo około 75% mieszkańców, mieszka w .................... . Największym miastem jest Sao Paulo, a stolicą od 1960r. jest Brasilia, wbudowana od podstaw w sercu Wyżyny Brazylijskiej według projektu Oscara Niemeyera. Widziane z góry centrum miasta przypomina ptaka. Brazylia jest ważnym na świecie producentem i eksporterem produktów rolnych: ........................... , .......................... , ........................... , oraz surowców: rud żelaza, boksyt wydobywanych głównie w stanie ........................... . Brazylię chętnie odwiedzają turyści, przyjeżdżający najliczniej do ........................................ w czasie karnawału, kiedy odbywa się tam parada szkół samby.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:27:16+01:00
Każda przerwa w osobnej linijce :

Rosji
Kanadzie
USA
Chiną
wyżyny
Wyżyna Brazylijska
Nizina Amazonki
Ciepły
Wilgotne
Ciepłe
Amazonka
Colorado
Negro
Sao Francisco
Puszczy Amazońskiej
sawanna
biali
w miastach
kawy
kakao
soji
------
Argentyny lub Brazylii
1 5 1