Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:42:05+01:00
Zadanie 4/34
a)
ukształtowanie terenu- "czynnik sprzyjający" dużą część kraju zajmują niziny i wyżyny
klimat- "(+)" położenie w różnych strefach klimatycznych
gleby- "(+)" znaczną część kraju zajmują urodzajne czarnoziemy i gleby kasztanowe
b)
Gospodarka intensywna to yaki system ekonomiczny, w którym wzrost uzyskiwany jest przede wszystkim przez : wzrost wydajności pracy, oszczędzanie surowców, modernizacje fabryk, rozwój nowych technologi.
Przeciwstawieniem gospodarki intensywnej jest gospodarka ekstensywna, którą cechuje dzięki zwiększaniu liczby fabryk, uprawianego areału, liczby pracowników, ilość zużywanych surowców, ale bez zwiększenia wydajności pracy.
c)
Specjalizacja produkcji - to forma podziału pracy wyrażająca się w technologicznie celowym i ekonomicznie uzasadnionym ograniczeniu różnorodności

Rolnictwo wysokotowarowe - polega na selekcji upraw wynikającej z warunków naturalnych historycznego rozwoju.

Zadanie 5/35
a)
elektroniczny, lotniczy, precyzyjny, kosmiczny,
b)
technopolia - obszar skupiający dużą liczbę zakładów przemysłu high-tech
c)
Dolina Krzemowa w pobliżu San Franciso to największe światowe centrum przemysłu elektronicznego i komputerowego
1 5 1