Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:57:07+01:00
Prezes Rady Ministrów, potocznie nazywany premierem, jest nie tylko przewodniczącym rządu. Reprezentuje Radę Ministrów, organizuje i kieruje jej pracami, w tym koordynuje i kontroluje pracę członków rządu. Sprawuje też zwierzchnictwo nad korpusem służby cywilnej, nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności jego działania oraz stanowi prawo w formie rozporządzeń. Ponadto premier kieruje pracą terenowej administracji rządowej.

Rząd – organ kolegialny władzy wykonawczej.
UPRAWNIENIA USTAWODAWCZE:

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE WŁADZY SĄDOWNICZEJ:

2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T17:00:08+01:00
Głosuje nad nowymi ustawami, może odwołać prezydenta ze stanowiska, sprawuje władze w sejmie,
1 4 1