Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T17:35:45+01:00
Моя мечта школа очень современно. Во-первых, вам не нужно вообще ходить по нему. Он сидит дома и с помощью специального подключения к Интернету может видеть других учеников и учителей. Вам не нужно покупать книги, или книги, потому что все это в Интернете. И лучшее, что вам не придется вставать в определенное время уроков, потому что записано все. Существует не отсутствием или spóźnień и нет обязательных предметов. Возможным вариантом является заказать питание на счет школы, всякий раз, когда голоден. На занятиях можно поговорить с другими студентами, которая не заканчивается с уходом. Преподаватели очень нежное для учеников, так и нет упоминания какой-либо другой оценкой, чем 5 или 6 Так что смотрел, как мои мечты школы в будущем.

Moja wymarzona szkoła jest bardzo nowoczesna. Po pierwsze nie trzeba w ogóle do niej chodzić. Siedzi się w domu i przez specjalne połączenie internetowe widzi się innych uczniów i nauczyciela. Nie trzeba kupować zeszytów ani książek, ponieważ to wszystko się znajduje w internecie. A najlepsze jest to, że nie trzeba wstawać o określonych porach na lekcje, ponieważ to wszystko jest nagrane. Nie ma nieobecności, ani spóźnień i nie ma obowiązkowych przedmiotów. Możliwa jest opcja zamawiania jedzenia na koszt szkoły, kiedy tylko się jest głodnym. Podczas lekcji możliwa jest rozmowa z innymi uczniami, co wcale nie kończy się uwagą. Nauczyciele są bardzo łagodni dla uczniów i nie ma mowy o innej ocenie niż 5 albo 6. Tak by wyglądała moja wymarzona szkoła w przyszłości.

Może być takie coś?? Nic innego mi do głowy nie przychodzi
3 2 3