Zadanie [1]
Samochód przebył 9 km z szy 36 km/h, a następnie 27km z szybkością 54 km/h. Oblicz czas ruchu samochodu.


Zadanie [2]
Mtocykl wyścigowy może osiągnąć w ciągu 4s od chwili rozpoczecia ruchu prędkość 108 km/h. Oblicz jaką drogę przebędzie w tym czasie i jakie będzie jego przyspieszenie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T20:52:15+01:00
1.
t=s/v
t=9km / 36km/h =0,25h= 15min
t=27km / 54 km/h = 0,5 h=30 min
15min+30min=45min
2.
t=4s
v=108km/h= 30m/s
a=v/t
a=30m/s / 4s = 7,5
s=[at²] /2
s=[7,5×4²] /2
s=[7,5×16] /2= 7,5 ×8=60m