1)Pocisk o masie 20g przy wystrzleniu z lufy o dlugosci 30 cm uzyskuje predkosc 600 m/s.Oblicz srednia sile gazow na pocisk w lufie gry porusza sie on ruhem jednostajnie przyspieszonym.

2)Auto o masie 1t rusza z miejsc ruchem jednostajnie przyspieszonym pod dzialaiem sily 1,5 kN.Oblicz po jakim czasie osiagnie predkosc 54km/h .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:10:36+01:00
2)Auto o masie 1t rusza z miejsc ruchem jednostajnie przyspieszonym pod dzialaiem sily 1,5 kN.Oblicz po jakim czasie osiagnie predkosc 54km/h .

m=1 tona=1000 kg
F=1,5 kN =1500N
V=54 km/h= 54* 1000m/3600s= 54 *5/18=15 m/s

F=m*a

a=F/m
a=1500/1000=1,5 m/s²

[a]=N/kg=(kg*m/s²)/kg=m/s²

v=a*t
t=v/a
t=15/1,5=10s

[t]=(m/s)/(m/s²)=s