Opisz wpływ poniższych czynników na rozwój poszczególnych działów przemysłu:

•baza surowcowa
•dostęp do wody
•baza energetyczna
•dogodne położenie komunikacyjne
•rynek zbytu
•wykwalifikowana kadra pracownicza
•nowoczesne technologie

1

Odpowiedzi

2009-12-10T18:19:43+01:00
Baza surowcowa np występowanie żłoz rudy cynku i ołowiu Na wyżynie śląskiej przyczyniło sie to do rozwoju huttnictwa tych metali

Dostęp do wody dotyczy to zwłaszcza przemysłu chemiczego włokienniczego te zakłady powstają blikso rzek bo potrzebują dużo wody


baza energetyczna zakłady zużywające dużo energii elektrycznej budują sie w pobliże elektrownii o dużej mocy na przykład hute aluminium

rynek zbytu wiele zakładów spożywczych produkuje produkty łatwo psujące sie które trodno transportowac na duze odległosci.Piekarnie mleczarnie czy zaklady mięsne znajdują sie w pobilzu dużych miast.

kadra pracowniacza dlatego zakłądy powstają w dużych miastach gzie o wysoko wykwalifikowancyh pracwoników nie jest trudno gdzie wyższ uczelnie kształca taki specjalistów.


nowoczesne technologie zakłady które potrzebuje wysokiej technologii budują sie w dużych miastach gdzi jest to łatwo dostępne


Licze na najlepsza
204 3 204