Odpowiedzi

2009-09-06T16:55:42+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-06T16:59:56+02:00
Objętość graniastosłupa obliczmy ze wzoru: a²*h
a - bok podstawy
h- wysokość

Przekątna podstawy ma długość 6√2 a zatem możemy obliczyć, że bok podstawy a wynosi:
a²+a² = (6√2)²
2a² = 36*2
a = 6

Wysokość h obliczamy z trójkąta prostokątnego o bokach h, a oraz 8 (długość przekątnej ściany bocznej dana w zadaniu):
8² = a²+h²
h² = 64 - 36 = 28
h = 2√7

A zatem objętość graniastosłupa wynosi:

V = a²*h = 6²*2√7 = 72√7
2009-09-06T17:07:52+02:00
D₁=6√2
d₂=8
V=?

a=6
b=√d²-a²
b=√8²-6²
b=√64-36
b=√28
b=2√7

V=Pp*b
V=36*2√7
V=72√2