Łódź płynie w dół rzeki z prędkością 14 km na godzinę względem brzegów, a w górę rzeki z prędkością 12 km na godzinę. Z jaką prędkością względem wody płynęłaby ta łódź po jeziorze?
Jaka jest prędkość wody w rzece względem brzegu?

P.S.
Proszę o wszystkie obliczenia i odpowiedź na obydwa pytania, jeżeli ktoś zrobi dobrze dam 18 pkt. i "najlepsza"!!!!
TO pilne pomurzcie błagam;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T17:20:31+01:00
V₁ - prędkość łodzi w dół rzeki = 14 km/h
V₂ - prędkość łodzi w górę rzeki = 12 km/h
Vr - prędkość rzeki
V₁ - Vr = V₂ + Vr
- 2Vr = V₂ - V₁
- 2Vr = 12 - 14
- 2Vr = - 2
Vr = 1 km/h - prędkość wody w rzece
V - prędkość łodzi na stojącej wodzie = V₁ - Vr = 14 km/h - 1 km/h = 13 km/h
40 4 40