Odpowiedzi

2009-12-10T17:15:21+01:00
Plony-przeciętna ilość płodów rolnych z jednostki, powierzchni np. 1h
zbiory-płody rolne zebrane z określonej powierzchni
Użytki rolne - wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej.
grunty rolne- pola uprawne
2009-12-10T17:20:03+01:00
Użytki rolne- tereny w obrębie danego gospodarstwa, które wykorzystuje się np. do produkcji roślinnej.
grunty rolne-pola uprawne
plony - użytkowa część roślin zebrana z miejsca zasiania
zbiory- plony zebrane z powierzchni upraw.
;-).