Zadanie [1]
Samochód przebył 9 km z szy 36 km/h, a następnie 27km z szybkością 54 km/h. Oblicz czas ruchu samochodu.


Zadanie [2]
Mtocykl wyścigowy może osiągnąć w ciągu 4s od chwili rozpoczecia ruchu prędkość 108 km/h. Oblicz jaką drogę przebędzie w tym czasie i jakie będzie jego przyspieszenie.

2

Odpowiedzi

2009-12-10T17:28:39+01:00
2 zadanie
t=4s
V=108km/h =30m/s
a=v/t
a=30m/s / 4s
a=7.5m/s²
s=a×t²/2
s=7.5×16/2
s=60m
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T17:35:19+01:00
Ad1
Dane:
s1=9km
v1=36km/h
s2=27km
v2=54km/h
szukane
t=?
Rozwiązanie:
t1=s1/v1
t1=9km/36km/h=¼h=15minut
t2=27km/54km/h=½h =30minut
t=t1+t2
t=15min+30min=45min
Ad.2
Dane:
t=4s
v=108km/h=30m/s
Szukane
s=?
a=?
Rozwiązanie
Motocykl porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym więc korzystamy z wzoru
s=v*t/2
s-30m/s*4s/2
s=60m
a=30m/s/4s
a=7,5m/s²
1 5 1