Czynniki warunkujące życie w wodzie
Spośród podanych czynników ( temperatura, zasolenie, zawartość soli mineralnych, światło, zawartość dwutlenku węgla, zawartość tlenu, dostępność pokarmu) wybierz jeden podstawowy ktory decyduje o wystepowaniu organizmów w wodzie. Uzasadnij swój wybór

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:35:19+01:00
Tlen rozpuszczony w wodzie umożliwia życie wielkiej liczby gatunków organizmów wodnych. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej znajdującej się w równowadze gazowej z powietrzem (czyli w powierzchniowej warstwie wody) w temperaturze 10 stopni Celsjusza wynosi 0,284 mmol/l. w wyższych temperaturach jest nieco niższe (0,212 mmol/l w temperaturze 25 stopni). Rozpuszczalność tlenu w wodzie destylowanej jest większa niż w wodzie morskiej (0,355 mmol/l w temperaturze 10 stopni Celsjusza a 0,258 mmol/l w 25 stopniach).
Warto uświadomić sobie, że w głębszych warstwach wód zawartość tlenu może być znacznie niższa. Jest ona również znacznie niższa w płynach naszego ciała. Ciśnienie parcjalne tlenu w krwi żylnej wynosi średnio 53,3 hPa, co odpowiada stężeniu tleny około 53 mikromoli/l. Wewnątrz wielu komórek istnieje gradient stężenia tlenu: jest ono najwyższe w sąsiedztwie błony komórkowej, a najniższe w mitochondriach, które są głównym jego konsumentem.
Tlen jest 7-8 razy bardziej rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, niż w wodzie. Ta właściwość tlenu ma istotne znaczenie dla błon biologicznych, których lipidowe wnętrze przypomina właściwościami fizycznymi rozpuszczalnik organiczny.
Myślimy o wolnym tlenie mówiąc: bez tlenu nie ma życia. Nawet jeśli stwierdzenie to dla biologa zawiera element przesady (o czym za chwilę), jest niewątpliwie słuszne w odniesieniu do naszego życia - życia człowieka. Bez pożywienia człowiek może przeżyć, co najmniej kilka tygodni, bez przyjmowania płynów i pożywienia co najmniej kilka dni. Bez tlenu jesteśmy w stanie przeżyć jedynie kilka minut. Mając ten aspekt na uwadze mamy prawo powiedzieć, że tlen jest podstawowym pierwiastkiem pozwalającym nam żyć.
225 1 225