Zadanie 1
Na jaką wysokość należy podnieść cegłę o masie 2 kg,aby jej energia potencjalna względem Ziemi wynosiła 0,2 kJ?

Zadanie 2
Jak zmieni się energia kinetyczna ciała poruszającego się ze stałą prędkością v, jeżeli jego prędkość wzrośnie trzykrotnie?

Zadanie 3
Jakie przemiany energii zachodzą w piłce wypuszczonej swobodnie z pewnej wysokości , a następnie odbitej od podłogi ?

Zadanie 4
Kamień spada z dachu w czasie 2 s.Oblicz wysokość domu.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:25:34+01:00
Zad. 1
Ep=m×g×h
h=Ep/m×g
h=200J/2kg×10N/kg
h=10m

Zad.2
Wzrosnie 6 krotnie


tylee wiem :(