Opisz rownania wedlug wzoru:
a) sód+tlen->tlenek sodu
b)żelazo +siarka->siarczek żelaza (III)
c)tlenek ołowiu (II)->ołów+tlen
d)tlenek miedzi (II)+węgiel->dwutlenek węgla +miedź
e)magnez+woda->tlenek magnezu +wodór
wzór-wapń+tlen->tlenek wapnia
2ca+O2->2CaO
2 atomy tlenu+1 cząsteczka tlenu->2 cząsteczki tlenku wapnia

1

Odpowiedzi

2012-09-21T11:12:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 a) 4Na + O2 ---> 2Na2O

 4 atomy sodu + 1 cząsteczka tlenu ---> 2 cząsteczki tlenku sodu


 b) 2 Fe + 3S ---> Fe2S3

 2 atomy żelaza + 3 atomy siarki ---> 1 cząsteczka siarczku żelaza(III)


 c) 2PbO ---> 2Pb + O2

 2 cząsteczki tlenku ołowiu(II) ---> 2 atomy ołowiu + 1 cząsteczka tlenu


 d) 2CuO + C ----> CO2 + 2Cu

 2 cząsteczki tlenku miedzi(II) + 1 atom węgla ---> 1 cząsteczka tlenku węgla(IV) + 2  atomy miedzi


 e) Mg + H2O ---> MgO + H2

 1 atom magnezu + 1 cząsteczka wody ---> 1 cząsteczka tlenku magnezu + 1  cząsteczka wodoru