Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-10T17:17:21+01:00
To że kaczor donald jest ćwokiem np <hahaha>
2009-12-10T17:33:53+01:00
Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie, został ochrzczony w kościele św. Wojciecha.Jego rodzice - Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich.Miał trzech braci - Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz siostrę Annę.Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł:
Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców .Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia.Z Po ośmiu miesiącach pobytu w Kolegium, gdy Ojcom Jezuitom zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu luteranina Kimberkera.
Początkowo nauka nieszła mu zbyt dobrze. W drugi roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej jeszcze pracowitości, pilności i sumienności.
Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony starszego brata Pawła.
W grudniu 1566 roku, Stanisław ciężko zachorował.Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej.Lecz jego ojciec nigdy nie zgodzi się, by jego syn był zakonnikiem.