Proszę o szybkie rozwiązania!!!!

ZAD 1 .
Trzy oporniki o oporach R₁ = 3Ω, R₂ = 4Ω , R₃ = 5Ω połączono szeregowo i podłączono do źródła napięcia o wartości U = 18V. Ile będzie wynosić całkowity opór układu oporników i jaka moc będzie miał prąd w każdym z tych oporników?

ZAD 2 .
Dwa oporniki o oporach R₁ = 6kΩ i R₂ = 4kΩ połączono szeregowo i włączono do źródła napięcia U . Miliamperomierz wskazuje natężenie prądu równe I = 3 mA. Jakie napięcie U ma źródło zasilania? Jakie napięcie wskazywałby woltomierz podłączony do punktów AB i CB obwodu?

2

Odpowiedzi

2009-12-10T19:58:06+01:00
1/
R=R1+R2+R3
I=U/R
P1=I²*R1 P2=I²*R2 P3=I²*R3
2/
R1=6kΩ=6000 Ω
R2=4000 Ω
I=3mA=0,003 A
R=R1+R2
U=I*R
z barku rys domyslam się że U1=I*R1 U2=I*R2

1 5 1
2009-12-10T20:15:18+01:00
1. dane
R1=3Ω
R2=4Ω
R3=5Ω
U=18V
Rz,P1,P2,P3-?
Rz=R1+R2+R3=3+4+5=12Ω
I=U/R=18V/12Ω=1,5A
P=U*I z prawa Ohma U=I*R stąd P=I²*R
P1=1,5²*3=6,75W
P2=1,5²*4=9W
P3=1,5²*5=11,25W
2. dane
R1=6kΩ
R2=4kΩ
I=3mA
U,Uab,Ucb-?
Rz=R1+R2=6000Ω+4000Ω=10000Ω
U=I*Rz=0,003A*10000Ω=30V
Uab=I*R1=0,003A*6000Ω=18V
Ubc=U-Uab=30V-18V=12V
1 5 1