Stan wody w rzece był pewnego dnia o 13 cm wyższy od przeciętnego.Przez kilka następnych dni poziom wody podnosił się o 8 cm na dobę.Po ilu dniach stan wody był wyższy od przeciętnego o więcej niż 45 cm?

Wynik ma wyjść x>4 Proszę o obliczenia ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T17:22:27+01:00
13 + x*8 = 45
x*8 = 45-13
x*8 = 32
x = 4 - po tylu dniach poziom wody był wyższy o 45 cm, a mamy podać po ilu dniach był WYŻSZY niż 45. Kolejnym dniem jest 5,6,7,8....

Czyli x należy do zbioru liczb naturalnych od 5 włącznie do nieskończyności