Odpowiedzi

2009-09-06T17:52:11+02:00
Dane:
W = 1,8 eV = 1,8 * 1,6 * 10⁻¹⁹ J = 2,88 * 10⁻¹⁹ J
me = 10⁻³⁰ kg
lambda = 0,49 micro metr = 4,9 * 10⁻⁷ m
c = 3 * 10⁸ m/s
h - stała Plancka
h = 6,63 * 10⁻³⁴

v = ?

Korzystamy ze wzoru Einsteina - Millikana ( ten który podałaś)

(h*c)/λ =W+((m*V²)/2) | - W
(h*c)/λ - W =(m*V²)/2 | *2
2*((h*c)/λ - W) =m*V² | /m
2*((h*c)/λ - W)/m = V² | √
√[2*((h*c)/λ - W)/m] = V

Postawiamy pod wzór i obliczamy:

v = 485 630 m/s
1 5 1