Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T17:22:22+01:00
(5 i dwie czwarte - 3 jedna czwarta) ^2 /7 = 2 jedna czwarta ^2 /7 = 81/16 / 7 = 81/112
2009-12-10T17:23:09+01:00
(5½-3¼)²÷7=
(5 2/4-3¼)²÷7=(2.25)²÷7=0.72321429
1 1 1
2009-12-10T18:43:50+01:00
(5½-3¼)²÷7= (5²/₄-3¼)²÷7 = (2¼)²÷7=(⁹/₄)²÷7 = ⁸¹/₁₆÷7 =
⁸¹/₁₆×¹/₇= ⁸¹/₁₁₂
1 1 1