Opisać każda z 4 zwrotek plus refren hymnu polskiego krótko i na temat. na dzisiaj.


Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

1

Odpowiedzi

2009-09-07T01:26:44+02:00
Hymn powstał jako pieśń legionów tworzących się w Reggio we Włoszech, przy Napoleonie - stąd początek: "jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy", co oznacza, że póki żyją legioniści, Polska pomimo rozbiorów ciągle istnieje, nawet jeśli nie na mapach, to w świadomości ludzkiej i jest szansa na odzyskanie niepodległości.

refren - Henryk Dąborwski był dowódcą legionów we Włoszech, dlatego ma iść z Włoch, gdzie legiony stacjonowały do Polski, aby ją wyzwolić spod jarzma zaborców. Żołnierze walczący jedynie pod jego dowództwem mają szansę na złączenie się z innymi Polakami, którzy zostali w kraju.

zwrotka 2 - po przejściu Wisły i Warty - dwóch najważniejszych rzek w Polsce, czyli po pokonaniu zaborców i po przedarciu się na tereny dawnej Polski, legionistom uda się odzyskać ich tożsamość narodową - Polacy będą mogli bez przeszkód mówić, że są Polakami, bo ich kraj na powrót zaczął istnieć. Odzyskwianie niepodległości powinniśmy zacząć na wzór wielkich zwycięstw Napoleona i przy jego boku.

zwrotka 3 - Stefan Czarniecki podczas potopu szwedzkiego (1655-60) na czele swojego wojska został wezwany w zimie do Danii, aby zrealizować przymierze Polaków z Duńczykami i ich wspomóc w inwazji Szwedów, a przy okazji pomóc Polsce.

zwrotka 4 - "nasi bija wtarabny", czyli bębny zwiastujące początek ataku wojsk. Jest to na tyle wzniosłe wydarzenie, że ojciec płacze. pamięta on jeszcze czasy niepodległości, dlatego na myśl, że możemy ją na powrót odzyskać budzi w nim tak silne emocje. Jest to zapowiedź trójzaborowego powstania.
12 4 12