Odpowiedzi

2009-12-10T17:48:12+01:00
1) CO + H2O reakcja nie zachodzi
2)HCl(gaz) + H2O ----> HCl(aq) kwas solny ...... (aq) - aqua - ciecz
3)Al2O3 + H2O ---> reakcja nie zachodzi
4)N2O5 + H2O ----> 2HNO3 kwas azotowy(V)
5)N2O3 + CaO -----> Ca(NO2)2 azotan(III) wapnia
6)CaO + 2HCl ----> CaCl2 + H2O Chlorek wapnia
7)NO + H2O -----> reakcja nie zachodzi
8)ZnO + 2HCl -----> ZnCl2 + H2O chlorek cynku
2 3 2