Odpowiedzi

2009-09-06T17:58:39+02:00
Hmm... epitet jest to rzeczownik z czasownikiem,porównanie- środek stylistyczny w który porównujemy coś do czegoś na zasadzie analogi np. p[iękny jak wiosenne deszcze, Przenośnia- inaczej metafora, wyrażenie czegoś za pomocą innych słów, na zasadzie podobieństwa ,analogi bądz gry skojarzeń, odczytujemy ją w sposób nie dosłowny , a przenośni np. jas rąk
4 4 4
2009-09-06T18:02:32+02:00
Przenośnia - Inaczej metafora to nietypowe połączenie wyrazów, dzięki któremu przynajmniej jeden wyraz zyskuje nowe znaczenie. Powstanie znaczenia przenośnego polega na dostrzeżeniu podobieństwa dwóch zjawisk i przeniesieniu nazwy jednego zjawiska na drugie.

Porównanie - zestawienie dwóch zjawisk, przedmiotów lub osób, mające na celu wskazanie ich wzajemnego podobieństwa.

Onomatopeja - to wyrazy dźwiękonaśladowcze.

Epitet - określenie rzeczownika. Najczęściej jest wyrażony przymiotnikiem. Określa cechy lub właściwości przedmiotu, rośliny, zwierzęcia, oboby lub zjawiska.

Uosobienie - Personifikacja to zabieg literacki polegający na metaforycznym przypisaniu cech ludzkich czemuś, co człowiekiem nie jest (przedmiotom, zjawiskom, roślinom, zwierzętom, czy pojęciom abstrakcyjnym): np dumny kościół.

Neologizm - wyraz nowo utworzony w danym języku w celu nazwanie nieznanego wcześniej przedmiotu bądź sytuacji.
5 4 5