1.Silnik o mocy 1,1kW jest zasilany napięciem 220 V. Jakie jest napięcie prądu pobieranego przez ten silnik?
2.Rozrusznik samochodowy zasilany z akumulatora o napięciu 12V ma moc 0,5kW. Oblicz:
a) rezystencje (opór) tego rozrusznika
b) natężenie prądu podłączonego w instalacji samochodowej w chwili właączenia rozrusznika.
3.Średnia moc prądu w ciągu doby wynosiła 50W.Jakie było zużycie energii elektrycznej w tym czasie?
4.Domowy licznik energii elektrycznej wskazał po upływie doby wzrost wskazań o 4,8kWh.Oblicz ile wynosiła moc w ciągu tej doby?
5.W czasie 3min. podczas notowania wody, przez spiralę przejdą czajnika elektrycznego o natężeniu 4,5A.W tm czasie przez spiralę czajnika przepłyną ładunek:
a) 13,5 C
b) 8,10 C
c) 1,5 C
d) 1500 C
Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-12-10T17:39:21+01:00
Zad 1
P - moc silnika = 1,1kW = 1100W
U - napięcie = 220V
I - natężenie prądu = ?
P = UI
I = P/U = 1100/220 = 5A
zad 2
P = 0,5 kW = 500W
U = 12V
I = ?
a)
P = U²/R = 12²/R = 144/R
R = 144/P = 144/500 = 0,288Ω
b)
I = U/R = 12/0,288 = 41,7A
zad 3
Q - energia elektryczna = Pt
P - moc = 50W
t - czas = 24h
Q = Pt = 50 razy 24 = 1200Wh = 1,2 kWh
zad 4
Q - energia = 4,8 kWh = 4800Wh
t - czas = 24h
P - moc = Q/t = 4800/24 = 200W
zad 5
I - natężenie prądu = 4,5A
t - czas = 3 min = 180 s
g - ładunek = ?
I = g/t
It = g
g = It = 4,5 razy 180 = 810C
5 5 5