W pewnej maszynie dwa koła o promieniach 50 cm i 12,5 cm są połączone pasem transmisyjnym.Podczas pracy maszyny większe koło wykonuje 3 i 1/2 obrotu na sekundę.Ile obrotów na sekundę wykonuje mniejsze koło?

Wynik wynosi 14 obrotów.Proszę o obliczenia ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T09:56:05+01:00
Obwód dużego koła:

Ob=2*π*50=100π
Obwód małego koła:

Ob₂=2*π*12,5=25π
Obliczenia:

3,5*100π=x*25π
350π/25π=x
14=x

Małe koło wykona 14 obrotów na sekundę.
1 2 1