Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T18:39:30+01:00
Panowanie Aleksandra Macedońskiego
- władca Macedonii w latach 336-323 p.n.e. Po śmierci Filipa II realizował jego plany podboju Persji i Bliskiego Wschodu
- forma władzy: monarchia despotyczna; osobieste rządy Aleksandra w oparciu o wąskie grono doradców i wodzów
- dążył do integracji ziem podbitych ze światem grecko-macedońskim, popierał małżeństwa mieszane. Sam pojął za żonę córkę króla perskiego Statejrę; opierał się na arystokracji ludów podbitych; wszelkie próby buntu tłumił bezlitośnie

Podboje Aleksandra Wielkiego rozpoczęły się w 336 r. p.n.e. po śmierci ojca - Filipa II. Na czele wojsk macedońskich i Związku Korynckiego rozpoczął podbój Persji.
334 p.n.e. - bitwa nad rzeką Granik - •(przebieg działań - p.d.) wyprawa przeciwko Persji, zwycięstwo Aleksandra
• opanowanie Anatolii (dzisiejsza zach. Turcja), ruszył na Fenicję
333 p.n.e. - bitwa pod Issos - p.d. spotkanie się potężnej armii perskiej z siłami Aleksandra, klęska Persów, król Dariusz III uciekł z pola bitwy
•opanowanie Fenicji, oblężenie Tyru, okupacja Palestyny
• opanowanie Egiptu (założenie Aleksandrii)
• 331 r. p.n.e. - wyruszył do Azji
331 p.n.e. - bitwa pod Gaugamelą - •p.d. ostateczna klęska Persów
• Aleksander zajął Babilon i Suzę, zdobył Persepolis (stolica Persji)
• 329-327 p.n.e. - podbój Persji
327 p.n.e. - wyprawa do Indii - • p.d. podbój Pendżabu
• powrót do Babilonu; śmierć - 323 r. p.n.e.

Skutki podbojów:
- polityczne: wieloletnie walki wodzów, podział monarchii Aleksandra na kilka królestw, w których władze przejęli diadochowie (wodzowie armii)
- kulturalne: rozpowszechnianie się kultury greckiej na cały wschód - powstanie kultury hellenistycznej, powstanie w Azji greckich miast z grecką kulturą i prawami, powstanie nowych ośrodków kultury greckiej (Aleksandria, Antiochia, Pergamon)
11 4 11