Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

O czym mówi ?
Kto napisał itp.
Streszczenie ewangelii!
Proszę was.
Pilne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T22:43:12+01:00
To jest z ewangelii wg. Św. Łukasza.
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu. Mówi więc o tym mówi,że na świat przyjdzie zbawiciel, który zgładzi grzechy świata.