Dany jest okrag o srodku w punkcie O i promieniu r=5cm . z punktu C oddalonego od srodka okregu o 12cm poprowadzano styczna do tego okregu. oblicz długosc odcinka CK jezeli punkt K jest punktem stycznosci tej prostej z okregiem


razem z rozwiazaniem inaczej odpowiedz bledna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T16:28:56+01:00
Wiemy że rysując promień do punktu K między styczną a r=5 tworzy się kąt prosty , mamy więc trójkat prostokatny ,
wiemy też że krótsza przyprostokątna = 5 i przeciwprostokątna=12 ,
więc wyliczamy drugą przyprostokątną(czyli odcinek CK)
z twierdzenia pitagorasa.

więc:
x²+5²=12²
x²+25=144
x²=144-25
x²=119
x=√119 -> to jest odcinek CK
4 2 4