Odpowiedzi

2010-06-23T17:09:26+02:00
* bitwa pod Ładyżynem (lub pod Czetwertynówką) (18 lipca 1672)
* bitwa pod Humaniem (1672)
* oblężenie Kamieńca Podolskiego (18-27 sierpnia 1672)
* bitwa pod Korcem (1672)
* oblężenie Lwowa (20 września - 6 października 1672)
* wyprawa na czambuły (5-14 października 1672)
* bitwa pod Krasnobrodem (5-6 października 1672)
* bitwa pod Narolem (6 października 1672)
* bitwa pod Niemirowem (7 października (1672)
* bitwa pod Komarnem (9 października 1672)
* bitwa pod Petranką (14 października 1672)
* bitwa pod Kałuszem (1672)
* bitwa pod Chocimiem (11 listopada 1673)
* bitwa pod Lesienicami (22 sierpnia 1675)
* oblężenie Trembowli (20 września-11 października 1675)
* bitwa pod Wojniłowem (24 września 1676)
* bitwa pod Żurawnem (25 września - 14 października 1676)

pozdroo xdee .
5 4 5
2010-06-23T17:16:51+02:00
WOJNY POSLKO-TURECKIE W XVII WIEKU - KALENDARIUM WYDARZEŃ
1620 - Klęska wojsk hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą.
1621 - Obrona Chocimia pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza.
9.10.1621 - Zawarcie układu pokojowego pod Chocimiem.
1672 - Zajęcie przez Turcję twierdzy Kamieniec Podolski.
1672 - Niekorzystny dla Rzeczypospiltej rozejm w Buczaczu.
1673 - Zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem.
1674 - Jan Sobieski zostaje wybrany na króla Polski.
1675 - Obrona Trembowli przez Jana III Sobieskiego.
1676 - Zawarcie traktatu rozejmowego w Żórawnie.
12.09.1683 - Odsiecz wiedeńska, klęska armii wezyra Kara Mustafy.
5 4 5
2010-06-23T17:32:55+02:00
1620 - Klęska wojsk hetmana Stanisława Żółkiewskiego pod Cecorą.
1621 - Obrona Chocimia pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza.
1672 - Zajęcie przez Turcję twierdzy Kamieniec Podolski.
1672 - Niekorzystny dla Rzeczypospiltej rozejm w Buczaczu.
1672 - Zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem.
1674 - Jan Sobieski zostaje wybrany na króla Polski.
1675 - Obrona Trembowli przez Jana III Sobieskiego.
1676 - Zawarcie traktatu rozejmowego w Żórawnie.
14.01.1683 - Odsiecz wiedeńska, klęska armii wezyra Kara Mustafy.
7 4 7