Odpowiedzi

2009-12-10T19:31:22+01:00
Energia wytworzona przez grzałkę
W=P*t=800W*15min=800W*900s=720000Ws=720000J
energia dostarczona wodzie
W1=cw*m*(Tk-Tp)
cw - ciepło właściwe wody=4200J/(kg*stopień)
W1=4200*1*90=378000J
η=W1*100%/W=378000*100%/720000=52,5%
52,5% energii zamienia się na ciepło, 47,5% ulega rozproszeniu
2 4 2