Odpowiedzi

2009-12-10T17:54:56+01:00
Wielka Brytania prowadziła wzgledem kolonistów rabunkową politykę gospodarczą w koloniach ograniczając w ten sposób ich rozwój gospodarczy.niesprawiedliwe prawa rosnące podatki oraz brak wpływu na rządy budziły niechęć kolonistów.otwarcie zaprotestowali gdy rząd królewski wysłał przeciw nim wojsko.Dnia 4 lipca 1776 roku uchwalili Deklaraję niepodległości Stanów Zjednoczonyh,zrywając więzy z Wielka Brytanią i rozpoczeli walke o niepodległe państwo-Stany Zjednoczone Ameryki.konstytucja wprowadziła republikański ustrój państwa, w którym władzy nie sprawował manarcha.
4 4 4
2009-12-10T17:59:58+01:00
Przyczynami konfliktu było hamowanie niezależnego rozwoju gospodarczego koloni przez akty nawigacyjne , zatopienie przez kolonistów amerykańskich ładunku brytyjskiej herbaty, ustawa o herbacie 1733-ustalała monopol kompani wschodnio indyjskiej na handel herbaty z koloniami, złe traktowanie koloni amerykańskich

Konstytucja wprowadziła precyzyjny podział między władzą stanową i federalną.Do władz federalnych należały decyzje w sprawach celnych , walutowych, podatkowych , powoływanie armii oraz powoływanie sądownictwa.Biali mieszkańcy posiadali swobodę wyznania, wolność słowa .
5 4 5