Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T17:54:50+01:00

Nazwa "oświecenie" wywodzi się od prastarej i rozpowszechnionej w różnych kulturach metafory światła. Nazwa powstała w Niemczech i już od XVIII wieku rozpowszechniła się w całej Europie. W Anglii używano nazwy "wiek rozumu", we Francji - "wiek filozofów". Kultura oświecenia rozwijała się w Europie w XVIII i na początku XIX stulecia. W Polsce zwykło się datować na pocz. XVIII w. - panowanie Augusta III, poprzez czasy Stanisława Augusta i pierwsze ćwierćwiecze po utracie niepodległości). wczesne oświecenie (1730 - 1764), okres przedstanisławowski, ostatnie przejawy baroku współegzystują z nowymi tendencjami. Zaczątki myśli oświeceniowej pojawiają się w stolicy, gdzie docierają za pośrednictwem pisarzy kształconych na uniwersytetach zagranicznych. Do polski przenikają echa klasycyzmu.