Odpowiedzi

2009-12-11T16:48:09+01:00
Łączna wartość transferów finansowych dla polskiego rolnictwa powinna wynieść około 2,4 mld EURO w roku 2004, a w 2006 około 3,5 mld EURO. Według wyliczeń ekspertów, średnia płatność na 1 ha wyniesie ok. 70 EURO, a przy dopłacie z polskiego budżetu - 110 EURO na 1 ha (oczywiście należy wziąć pod uwagę, że większość rolników dostanie tylko stawkę równą 25% unijnej, a więc ok. 50 EURO, większą kwotę mogą dostać tylko ci rolnicy, którzy produkują towary objęte dopłatami w UE).
Na interwencję rynkową zostanie przeznaczone w 2004 roku ok. 130 mln EURO. Fundusze z planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) to 776 mln EURO - emerytury rolnicze, zalesianie gruntów rolnych, programy rolno środowiskowe, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych).
W ramach strukturalnych programów operacyjnych (SOP) w 2004 roku będzie w Polsce ok. 411 mln EURO - inwestycje w gospodarstwach rolniczych, premie dla młodych rolników, inwestycje w przetwórstwie artykułów rolnych, szkolenia zawodowe, gospodarka zasobami wodnymi.