Bardzo proszę o szczegółowe rozwiązania prowadzące do poprawnych wyników (same wyniki mam, więc będę mógł sprawdzić poprawność zadań).

PS. Dawałem te przykłady wcześniej do rozwiązania, ale zostały one zrobione niepoprawnie...

a)(2-8x)(x+1)>(1-4x)(x+2)
b) 8(x-2)-x(x-2)≥-16

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T17:57:04+01:00
A)2x+2-8x^2-8x>x+2-4x^2-8x
-6x+2-8x^2>-7x+2-4x^2
x-4x^2>0
4x^2-x<0
x(4x-1)<0

x(należy do) (0;0,25)

b) 8(x-2)-x(x-2)≥-16
8x-16-x^2+2x>=-16
10x-x^2>=0
x(x-10)<=0

x( należy do) <0;10>
2009-12-10T22:17:46+01:00
A)(2-8x)(x+1)>(1-4x)(x+2)
2x + 2 - 8x² - 8x > x + 2 - 4x² - 8x
-4x² + x > 0
x(-4x + 1) > 0
x∈ (0 ; 1/4)


b) 8(x-2)-x(x-2)≥-16
8x - 16 - x² + 2x ≥ -16
-x² + 10x ≥ 0
x(-x + 10) ≥ 0
x ∈ <0 ; 10>