Proszę o pomoc!!!
7.jaka była wartość siły, która w czasie 10s zmieniła pęd ciała o 5kg•m/s.
8.Jak zmieni się pęd wózka, jeżeli jego masa zwiększy się 2 razy, a wartość prędkość zwiększy się 4 razy?
9.Pocisk o masie 0,1kg uzyskał po wystrzeleniu prędkości 300m/s.Oblicz wartość prędkości z jaką cofnął się karabin o masie 4kg?
10.Oblicz wartość przyśpieszenia, jakie może osiągnąć rowerzysta o masie 50kg(z rowerem) działając siłą 70N przy oporach ruchu 20N.
11.Konrad biegnąc z prędkością 5m/s wskoczył na nieruchome sanki o masie 10kg. Oblicz wartość pędu sanek z Konradem, jeżeli jego masa wynosi 70kg.
12.Chłopiec o masie 50kg biegnąc z prędkością 2m/s wskoczył do stojącej nieruchomo łódki o masie 200kg.Oblicz prędkość chłopca i łódki.
13.Samochód o całkowitej masie 1000kg rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyśpieszeniem pod działaniem wypadkowej siły 1500N. Oblicz po jakim czasie uzyska on prędkość 54km/h?

1

Odpowiedzi

2009-12-11T18:09:49+01:00

Zad7
t = 10s
p = 5 kg * m/s
F = ?

F = m *a ; ale a = V / t

F = m * V / t ; ale m *V = p

F = p /t

F = [kg * m/s *s / s ] = [ kg * m/s^2] = [ N]zad8
dane:
m1
V1
m2 = 2 *m1
V2 = 4 V1

p1 = m1 * V1

p2 = m2 *V2
p2 = 2 m1 * 4 V1
p2 = 8 m1*V1

wartość pędu zwiększy się 8 razy

tylko te 2 wiem;)
3 2 3