Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T19:22:02+01:00
Postaram ci pomóc narazie mam odp na pytanie 2;))
Polska w latach 90 była zaliczana do najbardziej aktywnych członków Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja
ta jeszcze przed przystąpieniem Polski do NATO była dla naszego kraju ważnym gwarantem bezpieczeństwa w Europie.To właśnie w strukturach OBWE Polska wystąpiła z wieloma inicjatywami do których zaliczamy m.in te dotyczące misji pokojowych, powołania Rady Współpracy Europejskiej czy stworzenia kodeksu postępowania państw w polityczno-militarnych aspektach bezpieczeństwa.
Obszarem szczególnie aktywnej działalności Polski w OBWE było rozwiązywanie konfliktów lokalnych:
Polscy oficerowie brali udział w misjach w Gruzji, Macedonii, Mołdawii. Eksperci z naszego kraju angażowali się także w rozwiązywanie konfliktu w Naddniestrzu,Górnym Karabachu oraz Czeczenii.
W 1998r. Polska objęła przewodnictwo w OBWE. Funkcję przewodniczego w tym czasie objął ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Gieremek. Priorytetami polskiego przewodnictwa w tej organizacji było zapobieganie kryzysom i konfliktom w różnych częściach Europy,ochrona praw człowieka,mniejszości narodowych i wolności mediów oraz promowanie współpracy gospodarczej. Największym osiągnięciem Polski w tym okresie było zaangażowanie organizacji w konflikt w Kosowie,gdzie powstała misja OBWE,która miała zapobiegać konfliktom tam występującym.
1 1 1