Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczenia i napisz wniosek oraz równanie reakcji.

Obserwacje: Tlenek wapnia gwałtownie reaguje z wodą, przy czym wydziela się duża ilość ciepła. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi się na zielono.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:04:11+01:00
W schemacie musisz narysować probówke z wodą, nad probówką strzałka, że wprowadzasz CaO.

równanie reakcji: CaO + H2O ----> Ca(OH)2 (+ ciepło)

Wniosek : Ca(OH)2 barwi uniwersalny papierek na kolor zielony czy powstały roztwór to wodorotlenek(lub że Cao barwi uni. pap. na kolor zielony czyli ma charakter zasadowy)
126 4 126