1. Ułożyć równania następujących reakcji.
1) spalanie magnezu w tlenie, prowadzące do powstania tlenku magnezu (MgO)
2 ) powstania siarczku glinu (Al₂S₃) z glinu i siarki
3 ) łączenie się z sodu z chlorem prowadzące do powstania chlorku sodu(NaCl),
4 ) redukcja tlenku ołowiu (IV) (PBO₂ ) wodorem,
5 ) synteza wody z pierwiastków ,
6 ) spalanie etanu (C₂H₆) prowadzące do powstania dwutlenku węgla (CO₂ ) i wody
7 ) redukcja tlenku chromu (III) (Cr₂ O₃ ) węglem do tlenku węgla (CO)


2.Obliczyć wartości indeksów stechiometrycznych (x,y,z) w równaniach :

1) Px + 6 Hy → 4PH₃
2) 2 NxOy + 4 Hz → N₂ + 4H₂O
3) CxHyOz + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O

Proszę o rozwiązanie tych zadań jeszcze dziś .
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-06T18:30:40+02:00
Zad 1
1) 2 Mg + O₂ -> 2 MgO
2) 2 Al + 3 S -> Al₂S₃
3) 2 Na + Cl2 -> 2 NaCl
4) PbO₂ + 2 H₂ -> Pb + 2 H₂O
5) 2 H₂ + O₂ -> 2 H₂O
6) 2 C₂H₆ + 7 O₂ -> 4 CO₂ + 6 H₂O
7) Cr₂O₃ + 3 C -> 2 Cr + 3 CO

Zad 2
1) 2 P + 3 H₂ -> 2 PH₃
2) 2 NO₂ + 4 H₂ → N₂ + 4H₂O
3) C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ -> 6 CO₂ + 6 H₂O
3 5 3