Odpowiedzi

2011-09-04T12:55:14+02:00

etanolan sodu - C₂H₅ONa

 

równania w załączniku, bo LaTex coś szwankuje.

2011-09-04T13:01:19+02:00

CaC₂+ 2H₂O-> HC≡CH+ Ca(OH)₂

HC≡CH+ H₂-> H₂C=CH₂

H₂C=CH₂+ H₂O-> CH₃CH₂OH

2CH₃CH₂OH+ 2Na-> 2CH₃CH₂ONa+ H₂

 

Należy pamiętać, że alkohole nie reagują z wodorotlenkami!

1 5 1