Odpowiedzi

2009-12-10T18:26:52+01:00
Ρ=1,8*10^-8 Ωm
s1=1cm²=10^-4 m²
s2=3,5cm²=3,5*10^-4 m²
R1=ρ*l/s1=1,8*10^-8 * 1/10^-4=1,8*10^-4 [Ω*m*m/m²=Ω]
R2=1,8*10^-8 *1/3,5=0,51*10^-4Ω
2009-12-10T18:29:25+01:00
R - oporność przewodnika = δl/s
δ - oporność właściwa miedzi = 1,7 razy 10⁻⁸ Ωm
l - długość przewodnika = 1 m
s - przekrój poprzeczny = 1 cm² = 0,0001 m² = 1 razy 10⁻⁴ m²
s - przekrój poprzeczny = 3,5 cm² = 0,00035 m² = 3,5 razy 10⁻⁴ m²
a
R = 1,7 razy 10⁻⁸ razy 1 dzielone przez 1 razy 10⁻⁴
= 1,7 razy 10⁻⁸ ⁺⁴ = 1,7 razy 10⁻⁴ Ω = 0,00017Ω
b
R = 1,7 razy 10⁻⁸ razy 1 dzielone przez 3,5 razy 10⁻⁴
= 0,49 razy 10⁻⁸⁺⁴ = 0,49 razy 10⁻⁴Ω = 0,000049Ω
oporność przewodnika o przekroju 3,5 cm² jest o 3,5 razy mniejsza