Mam 2 zadanka do rozwiązania za dobre i szczegółowe obliczenia daję NAJ. SĄ TO ZADANIA Z UKŁADÓW RÓWNAŃ!!!. Pilnie potrzebnee

1) W trapezie równoramiennym o obwodzie 27 cm krótsza podstawa i ramiona mają jednakową długośc. Stosunek długości podstaw tego trapezu wynosi 3:2. Oblicz długośc ramienia.

2) Hodowca karpi i pstrągów przygotował do sprzedaży 500 ryb, przy czym karpi było o 140 więcej niż pstrągów. Hodowca sprzedał 3/4 liczby karpi i 2/3 liczby pstrągów. Ile ryb przygotowanych do sprzedaży pozostało u hodowcy?

2

Odpowiedzi

2009-12-10T18:10:08+01:00
Ob = 27 cm
x - ramiona i podstawa krótsza
y - dłuzsza podstwa

x + y = 27
3:2 = 1/3x : y

x + y = 27
2y= 2/3x / * 3

x + y = 27
6y=2x

x = 27 - y
6y - 2 (27 - y) = 0

x = 27 - y
y = 8

x = 11
y = 8


2009-12-10T18:30:27+01:00
A- dłuższa podstawa
b = c krótsza podstawa = ramię trapezu
c- ramię trapezu
a + b +2c = 27cm
a :b = 3 :2

C = ?

a + b + 2c = 27
b =c
a + c +2c = 27

a + 3c = 27
a :b = 3 :2

a + 3c = 27
a = 3b : 2

3b : 2 + 3c = 27
b = c to
3c :2 + 3c = 27 /*2
3c + 6c = 54
9c = 54
c = 54 : 9
c = 6 cm
Pozostale boki maja:
b = c = 6 cm
a = 3c : 2
a = 3*6 : 2 = 9 cm

Sprawdzeniedługości obwodu
O = a + b + 2c
O = 9 cm + 6 cm + 2*6 cm = 15 cm + 12 cm = 27 cm

Zad.2.
x - ilość pstragów
y =x + 140 - ilość karpi
x + y = 500
x + x +140 = 500 - ogólna ilość ryb do sprzedaży
2x = 500 - 140
2x = 360 /:2
x = 180 ilość pstrągów przygotowana do sprzedaży


y = x + 140
y = 180 + 140 = 320 ilość karpi przygotowanychg do sprzedaży

Obliczam ilość sprzedanych ryb
(3/4)y + (2/3)x = (3/4)*320 + (2/3)*180= 240 + 120 = 360

Obliczam ilość ryb niesprzedanych
500 - 360 = 140 ryb niesprzedanych
w tym
320-240 = 80 karpi niesprzedanych
180 - 120 = 60 pstrągów niesprzedanych